มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้านร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศและมอบตัวนักศึกษา โครงการทวิภาคี HBA Model Premium รุ่นที่ 1 

Posted on 25 พ.ค. 2566, 09:27 น.
...

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ  และ คุณนภาพร บรรณาภูมิ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด ร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศและมอบตัวนักศึกษาโครงการทวิภาคี HBA Model Premium รุ่นที่ 1 
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน