มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

เตรียมตัวสร้างบ้าน

เกรด A

ได้สองอย่างทั้งลมและร่ม ที่แปลงนี้ทำเลดีสุดครับเพราะมีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทาง ทิศตะวันตกและยังสามารถรับลมทางทิศใต้เป็นอย่างดี (เมืองไทยลม มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2 เดือน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 เดือน ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เดือน)

เกรด B

ได้สองอย่างทั้งลมและร่ม ที่แปลงนี้มีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทางทิศตะวันตก

เกรด C

ได้ลมแต่ร้อน ที่แปลงนี้ได้รับลมทางทิศใต้ แต่ก็โดนแดดร้อนทางทิศตะวันตก

เกรด D

ได้สองอย่างทั้งลมและร่ม ที่แปลงนี้ทำเลดีสุดครับเพราะมีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทาง ทิศตะวันตกและยังสามารถรับลมทางทิศใต้เป็นอย่างดี (เมืองไทยลม มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2 เดือน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 เดือน ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เดือน)

เกรด E

เสียทั้งสองอย่าง สุดๆครับโดนบังลมทางทิศใต้แล้วยังโดนแดดร้อนทาง ทิศตะวันตกอีก

ดินที่คิดว่าเหมือนๆกัน

ดินที่เราเห็นและคิดว่าเหมือนๆกัน แต่ที่จริงนั้นไม่เหมือนดังนั้นเวลาเราจะถมที่ควรเลือกด้วยว่าจะใช้ดินอะไรถึงจะเหมาะกับที่เราต้องการ

การถมบริเวณบ่อหรือหลุม

การถมบริเวณบ่อหรือหลุมควรใช้ทราย เพราะทรายมีความละเอียดมากกว่าดินทำให้สามารถแทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างได้ทั่วถึง การทรุดตัวภายหลังจึงมีน้อย

การถมบริเวณที่เป็นถนน

ควรใช้ดินลูกรังพร้อมไปกับการบดอัดจะแน่นและทรุดตัวน้อย แต่ข้อเสียคือปลูกต้นไม้ไม่ได้

การถมที่ด้วยดินขุดที่ได้มาจากการเจาะเสาเข็ม

การถมที่ด้วยดินขุดที่ได้มาจากการเจาะเสาเข็มแล้วเอาดินขึ้นมาทิ้ง ดินชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเลน เมื่อปล่อยให้ยุบตัวจะเกิดการทรุดตัวมากจึงไม่เหมาะกับการนำมาถมที่

การให้บริการ ก่อนตัดสินใจทุกขั้นตอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

1.ทีมขายและสถาปนิกของเรา พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิกในครอบครัว งบประมาณและความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้าน ได้ 3 รูปแบบ
– แบบบ้านมาตรฐานของ ‘heart for HOUSE’ กว่า 100 แบบ (ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้)
– แบบบ้านใหม่ตามความต้องการของท่าน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
– แบบบ้านของท่านที่มีแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว (ประเมินราคาเบื้องต้นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

2.สำรวจที่ดิน ดูทิศทางลม แดด สภาพที่ดิน ความสะดวกในการขนส่ง

3.พาเยี่ยมชมบ้านผลงานจริง ของ ‘heart for HOUSE’ ทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างสร้าง เพื่อให้ท่านมั่นใจในมาตรฐานฝีมือทำงาน คุณภาพวัสดุ ก่อนการตัดสินใจเซ็นสัญญา

หลักเกณฑ์และระเบียบการ รับสร้างบ้านแบบมาตรฐาน

  • ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยสมบูรณ์ หรือมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
  • ที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครนายก นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง หากอยู่นอกเหนือดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาแล้วแต่กรณี
  • ที่ดินจะต้องมีทางให้รถบรรทุก หรือรถวัสดุเข้าถึงได้โดยสะดวก หากจะต้องเสียค่าผ่านทาง จัดถมทางเข้า ท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการ
  • ที่ดินต้องมีสายเมนจากหน่วยงานการไฟฟ้าและประปา หรือมีระบบน้ำบาดาลผ่านหน้าแปลงที่ดิน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขยายเขต)
  • ที่ดินจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถสร้างบ้านได้ก่อนที่จะทำสัญญาปลูกสร้าง
  • ในที่ดินสามารถสร้างบ้านพักคนงานรวมถึงการเก็บกองวัสดุในการก่อสร้างได้ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ท่านจะต้องเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทฯ และกรณีท่านจัดหาบ้านพักคนงาน ระยะทางไม่ควรเกิน 500 เมตรจากสถานที่ก่อสร้าง
  • ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการของหมู่บ้านจัดสรร

การจองและทำสัญญาแบบบ้านมาตรฐาน

ท่านจะต้องวางเงินมัดจำตามราคาบ้าน ดังนี้
เงินมัดจำ บ้านราคาต่ำกว่า 5 ล้าน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เงินมัดจำ บ้านราคา 5 ล้าน – 10 ล้าน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เงินมัดจำ บ้านราคา 10 ล้าน ขึ้นไป 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ท่านจะต้องลงนามในสัญญาว่าจ้างภายใน 60 วัน นับจากวันที่ชำระมัดจำ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอน้ำประปา ไฟฟ้าชั่วคราว กับที่ว่าการเขตหรือเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การชำระเงิน

ชำระงวดที่ 1 (15%) ในวันเซ็นสัญญา
ชำระงวดที่ 2 (10%) เมื่องานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 3 (10%) เมื่องานฐานราก, คานคอดิน, เสาชั้นหนึ่ง แล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 4 (20%) เมื่องานเทพื้นชั้นล่าง, โครงสร้างชั้นสอง แล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 5 (15%) เมื่องานก่ออิฐ 80% และตั้งวงกบ 80%, โครงหลังคาแล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 6 (15%) เมื่องานมุงหลังคารอบบน แล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 7 (10%) เมื่องานฉาบปูน, มุงหลังคารอบล่าง, ปรับบานหน้าต่าง, ฝ้าเพดาน, เดินสายไฟ, งานเดินทอประปาแล้วเสร็จ
ชำระงวดที่ 8 (5%) เมื่องานปูพื้น, ปรับบานประตู, ติดตั้งดวงโคม, สุขภัณฑ์, เก็บความสะอาดแล้วเสร็จ

การบริการพิเศษ

บริษัทฯ จะแนะนำและติดต่อสถาบันการเงินให้สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อกู้มาชำระค่าก่อสร้างบ้าน ทั้งนี้เงื่อนไขการให้สินเชื่อจะเป็นไปตามแต่ละสถาบันการเงินนั้นๆ กำหนด
บริษัทฯ ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง และเลขที่บ้านให้ท่านโดยไม่คิดค่าดำเนินการ
บริษัทฯ ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในการก่อสร้าง และมิเตอร์ประปาและไฟฟ้าถาวร ให้ท่านโดยท่านเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ทางการประปาและไฟฟ้ากำหนด

การรับประกันผลงาน

รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยทำการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามขอบเขตและเงื่อนไขของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี
รับประกันงานโครงสร้าง 20 ปี
รับประกันงานหลังคา 5 ปี
รับประกันการป้องกันปลวกและแมลง ตามเงื่อนไขบริษัทฯ รับจ้าง เป็นเวลา 3 ปี
รับประกันวัสดุพื้นไม้ลามิเนต ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ผู้นำเข้า เป็นเวลา 10 ปี
รับประกันวงกบและกรอบบานของ WINDSOR ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ผู้ผลิต เป็นเวลา 10 ปี
รับประกันบานประตู DORIC ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต เป็นเวลา 5 ปี

ราคาค่าก่อสร้างบ้านไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

ชุดบานเฟี้ยม
ผนังตกแต่ง และชุดเครื่องครัว
พรม เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน มุ้งลวด เหล็กดัด รั้ว โคมไฟ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำร้อน
การถมดิน การประดับตกแต่งบ้าน
ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำถาวร
ท่อระบายน้ำในอาคาร ส่วนที่เกินจากรายการวัสดุมาตรฐานแต่ละรุ่น
ถนนทางเข้าบ้าน ส่วนที่เกินจากรายการวัสดุมาตรฐานแต่ละรุ่น
สายเมนไฟฟ้าจากชายคา ส่วนที่เกินจากรายการวัสดุมาตรฐานแต่ละรุ่น
งานรื้อถอนและขนย้าย พร้อมเคลียร์บริเวณอาคารเดิม ให้อยู่ในสภาพก่อสร้างได้
งานจัดสวน

หมายเหตุ

ชนิดและขนาดวัสดุ เช่น กระเบื้องเซรามิค หินแกรนิต กระเบื้องตกแต่งต่างๆ ไม้บันได ไม้ปาร์เก้ ไม้ลาร์มิเนต ไม้ระแนงไม้บัว เชิงชาย และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท ใช้ตามมาตรฐานของท้องตลาดทั่วไปรวมทั้งค่าแรงตามมาตรฐานด้วย หากในกรณีที่ลูกค้านำวัสดุก่อสร้างที่เกินมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรืิอการต่อเติมเปลี่ยนแปลงวัสดุที่นอกเหนือจากวัสดุมาตรฐานกำหนด ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าแรงส่วนที่เพิ่มขึ้นตามวัสดุที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดหาช่างเข้ามาดำเนินการเองกรณีที่ช่างบริษัทไม่สามารถทำได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุและอุปกรณ์บางรายการตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุเทียบเท่ากรณีวัสดุและอุปกรณ์ขาดตลาด โดยปรึกษาลูกค้า (เจ้าของบ้าน) ก่อน กรณีต่อเติมเปลี่ยนแปลง ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะต่อเติมเปลี่ยนแปลง หลังการเซ็นต์สัญญาปลูกสร้างบ้านและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ มีเงื่อนไขดังนี้ ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50,000 บาท ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของ 50,000 บาทแรก ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง และส่วนที่เกิน 50,000 บาท ให้ลูกค้าชำระได้ในงวดงานนั้นๆ ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 200,000 บาท ในส่วนของ 100,000 บาทแรก ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง และส่วนที่เกิน 100,000 บาท ให้ลูกค้าชำระได้ในงวดงานนั้นๆ ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะต้องชำระเงินครึ่งหนึ่งของราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นทันทีเมื่อมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง และเงินส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าชำระได้ในงวดงานนั้นๆ ราคาบ้านนี้ใช้วัสดุก่อสร้างมาตรฐานตาม SPEC วัสดุก่อสร้างมาตรฐานแต่ละรุ่นเท่านั้น (รูปใน website อาจจะผิดเพี้ยนในเรื่องวัสดุได้)

การวางผัง

ต้องตรวจสอบขนาดของที่ดินสถานที่ก่อสร้างว่าถูกต้องตามผังโฉนดที่อ้างอิงไว้หรือไม่ ผนังบริเวณ ระยะแนวร่นของอาคารต้องสอดคล้องตามแบบก่อสร้างระบุ จำเป็นต้องตรวจเช็คแปลนพื้นชั้นล่าง ชั้นบน และผังหลังคา เพื่อให้ทราบถึงแนวส่วนยื่นของอาคารและแนวชายคา โดยสถาปนิกและวิศวกรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำพร้อมกับต้องมีการวิเคราะห์สถานที่ก่อสร้างถึงอาคารข้างเคียงและที่ดินโดยรอบบริเวณ

งานเสาเข็ม

เสาเข็ม คือ โครงสร้างที่เป็นส่วนรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมด จึงมีความสำคัญอย่างมากต้องได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างและวิศวกร เพื่อจะได้ตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาเสาเข็มที่ใช้กับอาคารบ้านพักอาศัยแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ เสาเข็มกลุ่ม ใช้กับอาคารพักอาศัยที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ความสามารถในการรับน้ำหนักต่อต้นมีไม่มากจึงต้องใช้เสาเข็มที่มีปริมาณมาก เพื่อเป็นการช่วยรับน้ำหนักจึงเรียกกันว่าเสาเข็มกลุ่ม วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้คำนวณว่าจุดรับน้ำหนักนั้นๆ จะใช้เสาเข็มหน้าตัดความลึกและจำนวนเท่าไหร่ เทคนิคการทำงานสามารถใช้แรงงานคนใช้สามเกลอตอกหรือใช้รถแบ็คโครกดเข็มก็ได้

เสาเข็มตอก เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมีรูปแบบพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว I เข็มสี่เหลี่ยมเป็นต้น ใช้ปั้นจั่นในการตอกเสาเข็มในกรณีที่มีความลึกเกิน 10 เมตร จะใช้เสาเข็ม 2 ต้นต่อกัน วิธีการต่อเชื่อมนั้นจะเชื่อมโดยต่อปลอกหรือต่อเชื่อม วิศวกรจะเป็นผู้กำหนดน้ำหนักตุ้มและระยะการยกตุ้ม ความสมบูรณ์ของการตอกเสาเข็มลงดิน 10 ครั้งสุดท้ายว่าอยู่ในระยะที่วิศวกรได้คำนวณไว้หรือไม่ อีกทั้งต้องตรวจสอบตำแหน่งของเสาเข็มให้อยู่ในแนวพิกัดตามการวางผัง เสาเข็มเจาะ คือ เสาเข็มที่เจาะเอาดินออกจนถึงดินแข็ง (ชั้นทราย) ค่าเฉลี่ยความลึกโดยประมาณ 21.00 ม. โดยการใช้ชุดเสาเข็มเจาะต่อปลอกเหล็กลึกตามความยาวของเสาเข็มลงเหล็กแกนเสาเข็มเต็มความยาวเสาเข็ม เทคอนกรีตชนิดรับกำลังอัดสูง (วิศวกรเป็นผู้คำนวณ) การทำเสาเข็มเจาะนี้จะมีเสียงดังจากเครื่องจักรกลระหว่างการทำงาน แต่จะมีข้อดีคือลดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน ลดการเลื่อนตัวของดินเหมาะสำหรับอาคารที่ปลูกปลูกสร้างใกล้ๆ กัน


งานเสา

เสา คือ โครงสร้างที่รับน้ำหนักจากคานแล้วถ่ายน้ำหนักลงฐานราก ประเด็นที่เน้นในการตรวจสอบคือแนวดิ่งแนวฉากของเสา เหล็กแกนเหล็กปลอกของเสาต้องเป็นไปตามแบบ ถ้าต้องมีการทาบต่อเหล็กต้องต่อในส่วนที่เป็นช่วงคานระหว่างชั้น


งานคาน

คาน คือ โครงสร้างที่รับน้ำหนักในแนวผนัง รับน้ำหนักพื้นแล้วถ่ายน้ำหนักลงเสา การตรวจสอบงานทางวิศวกรรมจะมุ่งเน้นไปที่ขนาดพื้นที่หน้าตัดคานจำนวนขนาดเหล็กที่ระบุ รวมถึงงานระดับและงานระยะ

งานฐานราก

ฐานราก คือ โครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักอาคารทั้งหมดแล้วถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็ม ฐานรากมีความสำคัญอย่างมากดั้งนั้นรายละเอียดด้านวิศวกรรมต้องมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เช่น ระยะเหล็ก ขนาดเหล็ก ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก ตาม วศท. กำหนด ความสะอาดและความถูกต้องตามแบบ กำหนดการทำงานในส่วนนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานและวิศวกร

งานพื้น คอนกรีตสำเร็จรูป หล่อในที่

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงการรับน้ำหนักต่อตารางเมตร วิศวกรจะเป็นผู้กำหนดเช่นอาคารบ้านพักอาศัยเท่ากับ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขนาดทั่วไปในท้องตลาดจะมีความยาว 1.00 – 5.00 เมตร ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว กล่าวคือวางแผ่นพื้นตามแบบ วางเหล็กตะแกรงกันร้าวและเททับหน้าคอนกรีตหนาประมาณ 5 – 7 เซ็นติเมตร เพื่อเป็นการช่วยแผ่กระจายน้ำหนัก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ใช้กับบริเวณพื้นที่ที่รับน้ำหนักมากหรือในบริเวณที่รับน้ำ เช่น ระเบียง ห้องน้ำ หรือดาดฟ้า พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่นี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบการวางเหล็กเสริมพิเศษความหนาของคอนกรีต และถ้ามีความจำเป็นต้องผสมน้ำยากันซึม ควรเทคอนกรีตให้ครอบคลุมบริเวณคราวเดียว

งานผนัง

งานผนังโดยทั่วไป
– ผนังสำเร็จรูปจะใช้กับลักษณะบ้านสำเร็จรูป ต้องมีความชำนาญในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งต้องมีเครื่องมือเฉพาะ เนื่องด้วยน้ำหนักและขนาดของชิ้นส่วนของผนัง
– ผนังก่ออิฐโดยทั่วไปพอจะจำแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ อิฐมอญ, อิฐบล๊อกซีเมนต์, อิฐมวลเบาซึ่งมีคุณสมบัติและเทคนิคการทำงานแตกต่างกัน อิฐมอญและอิฐบล๊อคซีเมนต์สามารถจัดหาได้โดยทั่วไป อีกทั้งปูนก่อปูนฉาบก็มีให้เลือกอีกมากมาย ช่างทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถทำงานได้ง่าย ผนังมวลเบาต้องใช้เทคนิคและวัสดุเฉพาะ เช่นปูนก่อฉาบ แต่มีจุดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน

วงกบ บานประตู – หน้าต่าง

วงกบประตูหน้าต่างถือว่าเป็นช่องเปิดโล่ง สร้างความโล่งโปร่งสบายให้กับอาคารและยังทำให้รูปลักษณ์ของอาคารดูสวยงามขึ้นด้วย วัสดุที่ทำวงกบบานประตู-หน้าต่าง ในปัจจุบันที่นิยมใช้กันมี 3 ประเภท

1. วงกบและบานประตูไม้ จะให้ความสวยงามและดูดีเพราะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของชนิดไม้ที่เลือกมาใช้ แต่มีข้อเสียในส่วนของการยืดหดตัวของเนื้อไม้ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน

2. วงกบทดแทนไม้ วัสดุทดแทนไม้มีหลายประเภท UPVC PVC วัสดุทดแทนไม้จะเรียบและสวยงาม ไม่เกิดการบิดงอเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน มีราคาสูง มีขนาดและสีให้เลือกไม่มากนัก

3. บานอลูมิเนียม จะมีความทดทานไม่ผุกร่อน ไม่มีปัญหาการโก่งงอ ไม่มีปัญหาปลวก ติดตั้งง่าย สวยงาม ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภท เช่น อลูมิเนียมสีธรรมชาติ สีชา อบขาว เป็นต้น ต้องตรวจสอบหน้าตัดความหนาและวิธีการติดตั้ง เหมาะสมกับรูปทรงอาคารสมัยใหม่

หลังคา คือ ส่วนที่คลุมอาคารป้องกันแดด ป้องกันฝน ทั้งยังเป็นตัวบอกบุคลิกรูปลักษณ์ของอาคารนั้นๆ ด้วย หลังคาแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไปมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย เช่น กระเบื้องหลังคาดินเผา หลังคากระเบื้องใยหิน หลังคาซีเมนต์อัดขึ้นรูป หลังคาดินเผาเคลือบเซรามิค หลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน เป็นต้น สถาปนิกจะแนะนำเรื่องของหลังคาให้เหมาะสมกับรูปทรงของอาคาร

วัสดุปูพื้น

พื้นไม้มีหลายแบบ

– พื้นไม้ปาร์เก้ มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ ให้บรรยากาศที่ดูแล้วอบอุ่นเหมาะสำหรับส่วนพักผ่อน สีของไม้ขึ้นอยู่กับไม้แต่ละชนิด และกรรมวิธีและประเภทของสีที่เคลือบ

– พื้นไม้ลามิเนต เป็นพื้นไม้สำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนไม้จากธรรมชาติผ่านขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี ประกอบด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น คือแผ่นฟิล์มเคลือบผิวเพื่อป้องกันรอยขูดขีด แผ่นชั้นกำหนดสีสันและลวดลาย แผ่นไม้อัดแรงสูง และแผ่นฟิล์มป้องกันความชื้น ประกอบเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความร้อนและแรงดันสูง ง่ายต่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับพื้นบ้านและสำนักงาน

– พื้นกระเบื้อง มีรูปแบบขนาด สีสัน ลวดลาย ชนิดของพื้นผิว ความแกร่ง ความสามารถในการรับน้ำหนัก ดังนั้นการกำหนดลวดลายการออกแบบก็ต้องทราบรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าว เพราะกระเบื้องก็เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีการเก็บสินค้าไว้เป็นสต๊อกไว้มากนัก การสั่งซื้อกระเบื้องควรสั่งซื้อในจำนวนปริมาณที่เหมาะสมหากสั่งของล๊อตใหม่เข้าไปอาจจะได้กระเบื้องที่ผลิตคนละครั้งที่ทำให้สีอาจผิดเพี้ยนได้ พื้นหินธรรมชาติ จะสร้างบรรยากาศให้อาคารดูสง่างาม หรูหรา ดูแลรักษาง่าย ผิวหน้ามีความแกร่ง อีกทั้งทำให้อุณหภูมิภายในอาคารบริเวณที่ปูหินธรรมชาติเย็นสบาย ชนิดหินที่นิยมใช้กับบ้านพักอาศัย ได้แก่ หินอ่อน หินแกรนิต ซึ่งเป็นสีสันจากธรรมชาติ ผิวหน้าหินอ่อนจะดูดซับน้ำได้มากกว่าหินแกรนิต

งานฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดาน คือ แผ่นวัสดุที่ปิดใต้หลังคาใต้พื้นชั้นบนมีประโยชน์ช่วยปกปิดโครงสร้างส่วนที่ไม่สวยงาม ช่วยซ่อนงานระบบไฟฟ้า ประปา ช่วยลดอุณภูมิใต้หลังคา อีกทั้งยังช่วยตบแต่งเพิ่มบรรยากาศภายในห้องให้สวยงามด้วยการเล่นระดับทำสูงต่ำเป็นต้น สำหรับฝ้าภายในอาคารนั้นจะนิยมใช้ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโดยเลือกคุณสมบัติตามการใช้สอยตามส่วนงานนั้นๆ เช่น ห้องน้ำ หรือห้องที่มีความชื้นต้องเป็นยิปซั่มกันชื้น ฝ้ายิปซั่มบอร์ดธรรมดาใช้กับห้องโดยทั่วไป ฝ้ายิปซั่มฉาบฟรอยใช้กับห้องใต้หลังคาก็สามารถช่วยสะท้อนความร้อนได้ สำหรับฝ้าภายนอกอาคารนั้นมีวัสดุอยู่หลากหลายประเภทเช่นกัน ฝ้าไม้ธรรมชาติสวยงาม ยูพีวีซี อลูซิงค์ ให้สำหรับอาคารพักอาศัยสมัยใหม่ วัสดุฝ้าอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือวัสดุทดแทนไม้

งานสี

องค์ประกอบความงามที่สมบูรณ์ของอาคารบ้านพักอาศัย งานสีจะเป็นตัวบ่งบอกบรรยากาศ บุคลิกของบ้านโดยรวมซึ่งมีสีให้เลือกอยู่มากมายดังนั้นควรปรึกษาสถาปนิก ขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของสีน้ำอะครีลิกแท้ 100 % แยกออกเป็น สีทาภายนอก สีทาภายในอาคาร ชนิดกึ่งเงา ชนิดด้าน ยึดเกาะพื้นผิวผนัง ป้องกันการหลุดล่อน ปกปิดรอยแตกร้าว เช็ดล้างทำความสะอาดได้ วิธีการทำสีเริ่มจากการเตรียมผิวผนังให้สะอาดปราศจาก ฝุ่น ผง คราบปูน ต่อเนื่องด้วยการทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และ Skim Coate ให้พื้นผิวเรียบเนียนก่อน และพิถีพิถันด้วยการทาสีทับหน้าอีก 2 เที่ยว

สาเหตุถนนทรุด พื้นแตก

สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่มักเกิดจากการต่อเชื่อมโครงสร้างที่มีเข็มยาวไม่เท่ากัน หรือบางส่วนไม่มีเสาเข็มเลย เช่น ถนน พื้นโรงจอดรถ หรือพื้นบริเวณรอบนอกอาคาร ถ้านำส่วนที่ใช้เข็มเล็กหรือไม่มีเข็มไปเชื่อมต่อกับอาคารใหญ่ที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ การทรุดตัวไม่เท่ากันทำให้เกิดการฉีกขาด หักเสียหายได้

ผนังร้าวเพราะวัสดุเกิดการหดตัว

เหตุที่ทำให้ผนังบ้านเกิดรอยร้าวนั้นมาจากหลายสาเหตุ แต่ที่พบได้โดยมากก็คือเกิดจากการหดตัวของวัสดุ โดยเฉพาะพวก ไม้ อิฐ ปูน ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำไว้จำนวนหนึ่ง เมื่อเกิดอากาศร้อนวัสดุเหล่านั้นก็จะเกิดการแห้งและหดตัว อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าวได้ หากมีอาการดังกล่าวควรทิ้งไว้ประมาณ 6-8 เดือนก่อน รอให้วัสดุต่างๆ หดจนอยู่ตัวก่อนจึงค่อยตกแต่งซ่อมแซมใหม่