มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

รับสมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

heart for HOUSE มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดำเนินธุรกิจบริการรับสร้างบนที่ดินลูกค้า เป็นปีที่ 26 เป็น TOP 10 ของเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 3 สาขา ได้แก่ สาขามีนบุรี, สาขาแจ้งวัฒนะ และ สาขาชลบุรี

ต้องการเพื่อนร่วมงาน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

1 . 🌟 ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มีนบุรี) ประจำสาขามีนบุรี 3 ตำแหน่ง

ชาย ไม่เกิน 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร)
ปวส.ช่างก่อสร้าง ประสบการณ์ควบคุมงาน 2-3 ปี
ปริญญาตรี (ผ่านปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
มีรถพร้อมทำงาน (รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์)
ขยัน, อดทน, ประสานงานได้ดี, Service Mind มีความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผน/วิเคราะห์/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ในเวลาที่กำหนด และ ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง
ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, OT , โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์มือถือ


2 . 🌟ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ / สถาปนิก 2 ตำแหน่ง

หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ชาย - พ้นภาระทางทหาร)
ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ชำนาญโปรแกรม AUTO CAD, Sketch-Up , Rumion
มีทักษะ presentation

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เขียนแบบ / ออกแบบ / ปรับแบบบ้านพักอาศัย
รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
นำเสนอแบบบ้าน / ให้คำปรึกษาลูกค้าสนับสนุนงานที่เกียวข้องทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

Uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด/วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะในการพบลูกค้า


  • - สำเนาทะเบียนบ้าน
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • - สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
  • - ฯลฯ