มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้านร่วมพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

Posted on 18 ก.ค. 2566, 14:53 น.
...

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องราชพฤษ์3 อาคารราชพฤษ์3 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา