มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

รับสมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

heart for HOUSE มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดำเนินธุรกิจบริการรับสร้างบนที่ดินลูกค้า เป็นปีที่ 26 เป็น TOP 10 ของเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 3 สาขา ได้แก่ สาขามีนบุรี, สาขาแจ้งวัฒนะ และ สาขาชลบุรี

ต้องการเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1 . พนักงานธุรการ ฝ่ายขาย (ชลบุรี) ประจำสาขาชลบุรี 1 ตำแหน่ง

หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์งานธุรการชำนาญโปรแกรม Microsoft Office
กระตือรือรัน , ไฝ่เรียนรู้ , ประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีจิตสำนึกการให้บริการ
มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับงานขาย
สนับสนุนงานขาย
งานเอกสารต่างๆ 
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00
 

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


2 . พนักงานเขียนแบบ / สถาปนิก (มีนบุรี) 1 ตำแหน่ง

ชาย อายุ 25-35 ปี ( พ้นภาระทางทหาร )
ปวส. / ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
มีประสบการณ์ เขียนแบบ/ ออกแบบบ้านพักอาศัย 
ชำนาญโปรแกรม AUTO CAD, Sketch-Up , Rumion
มีทักษะ presentation

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เขียนแบบ / ออกแบบ / ปรับแบบบ้านพักอาศัย
รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
นำเสนอแบบบ้าน / ให้คำปรึกษาลูกค้าสนับสนุนงานที่เกียวข้องทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


  • - สำเนาทะเบียนบ้าน
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • - สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
  • - ฯลฯ