มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

รับสมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

heart for HOUSE มีนบุรีรับสร้างบ้าน ดำเนินธุรกิจบริการรับสร้างบนที่ดินลูกค้า เป็นปีที่ 26 เป็น TOP 10 ของเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 3 สาขา ได้แก่ สาขามีนบุรี, สาขาแจ้งวัฒนะ และ สาขาชลบุรี

ต้องการเพื่อนร่วมงาน 12 ตำแหน่ง ดังนี้

1 . ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มีนบุรี) ประจำสาขามีนบุรี 2 ตำแหน่ง

ชาย ไม่เกิน 35-50 ปีปวส.ช่างก่อสร้าง ประสบการณ์ควบคุมงาน 2-3 ปี
มีรถพร้อมทำงาน ( รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์ )
ขยัน, อดทน, ประสานงานได้ดี, Service Mind มีความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผน/วิเคราะห์/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ในเวลาที่กำหนด และ ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง
ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, OT , โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์มือถือ

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร
 


2 . ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ / สถาปนิก (แจ้งวัฒนะ) 3 ตำแหน่ง

ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ( พ้นภาระทางทหาร)
ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ชำนาญโปรแกรม AUTO CAD, Sketch-Up , Rumion
มีทักษะ presentation

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เขียนแบบ / ออกแบบ / ปรับแบบบ้านพักอาศัย
รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
นำเสนอแบบบ้าน / ให้คำปรึกษาลูกค้าสนับสนุนงานที่เกียวข้องทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

Uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด/วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะในการพบลูกค้า

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


3 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ชลบุรี) ประจำสาขาชลบุรี 2 ตำแหน่ง

ชาย ไม่เกิน 35-50 ปี 
อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ. ชลบุรี
ปวส.ช่างก่อสร้าง ประสบการณ์ควบคุมงาน 2-3 ปี
มีรถพร้อมทำงาน ( รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์ )
ขยัน, อดทน, ประสานงานได้ดี, Service Mind มีความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผน/วิเคราะห์/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ในเวลาที่กำหนด และ ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง
ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, OT , โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าน้ำมัน , ค่าโทรศัพท์มือถือ

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


4 . พนักงานธุรการ ฝ่ายขาย (แจ้งวัฒนะ) ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ 1 ตำแหน่ง

หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์งานธุรการชำนาญโปรแกรม Microsoft Office
กระตือรือรัน , ไฝ่เรียนรู้ , ประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีจิตสำนึกการให้บริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
สนับสนุนงานขาย
งานเอกสารต่างๆ 
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


5 . พนักงาน ฝ่ายขาย (แจ้งวัฒนะ) 2 ตำแหน่ง

หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีปริญญาตรี ทุกสาขา
ชำนาญโปรแกรม Microsoft Office
มีประสบการณ์งานขาย
ขยัน , ซื่อสัตย์ , อดทน , กระตือรือร้น
บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, ประสานงานได้ดี , service mind
มีรถยนต์ส่วนตัว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

นำเสนอข้อมูลรูปแบบบ้าน รายละเอียดสินค้า รายละเอียดการก่อสร้าง
ให้แก่ลูกค้าที่สนใจสร้างบ้าน
ปิดการขาย, เป็นที่ปรึกษาลูกค้า, ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อดูแลลูกค้า
ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง จนส่งมอบบ้านแก่ลูกค้า
ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


6 . พนักงาน ฝ่ายขาย (มีนบุรี) ประจำสาขามีนบุรี 1 ตำแหน่ง

หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีปริญญาตรี ทุกสาขา
ชำนาญโปรแกรม Microsoft Office
มีประสบการณ์งานขาย
ขยัน , ซื่อสัตย์ , อดทน , กระตือรือร้น
บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, ประสานงานได้ดี , service mind
มีรถยนต์ส่วนตัว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

นำเสนอข้อมูลรูปแบบบ้าน รายละเอียดสินค้า รายละเอียดการก่อสร้าง
ให้แก่ลูกค้าที่สนใจสร้างบ้าน
ปิดการขาย, เป็นที่ปรึกษาลูกค้า, ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อดูแลลูกค้า
ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง จนส่งมอบบ้านแก่ลูกค้า
ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


7 . พนักงานธุรการ ฝ่ายขาย (ชลบุรี) ประจำสาขาชลบุรี 1 ตำแหน่ง

หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์งานธุรการชำนาญโปรแกรม Microsoft Office
กระตือรือรัน , ไฝ่เรียนรู้ , ประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีจิตสำนึกการให้บริการ
มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับงานขาย
สนับสนุนงานขาย
งานเอกสารต่างๆ 
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00
 

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

uniform, การฝึกอบรม, กิจกรรมสัมพันธ์, วันหยุด-วันลา
ประกันสังคม, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ค่าพาหนะ (ติดต่องาน)

สนใจ Download ใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง Email มาที่  bannmean2019@gmail.com

download ใบสมัคร


  • - สำเนาทะเบียนบ้าน
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • - สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
  • - ฯลฯ