มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 390 983

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

แบบบ้านตามความต้องการ

แสดงทั้งหมด 8 แบบ จากทั้งหมด 120 แบบ

งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

MC-04

7 7 1821 ตรม.
งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

กชพร

5 7 546 ตรม.
งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

เชื่อมรัก

5 7 516 ตรม.
งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

อรนิช

5 5 561 ตรม.
งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

MM-01

6 8 894 ตรม.
งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

อัจฉริยา

7 8 916 ตรม.
งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

MM-02

5 6 1146 ตรม.
งบประมาณ

10 ล้านบาทขึ้นไป

MC-03

8 7 1288 ตรม.