มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้าน รักษ์โลก ร่วมอบรม พัฒนาบุคลากร รุกตลาด ECO Home

Posted on 22 ต.ค. 2565, 09:51 น.
...

ฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน "การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย" ในวันศุกร์ที่ 21ตุลาคม2565 ณศูนยก์ารเรียนรู้กฟผ .(EGATLearningCenter) สำนักงานงานกลาง จ.นนทบุรี

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินกิจกรรม "การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย" โดยร่วมกับทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีกำหนดการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกณฑ์บ้านเบอร์ 5 รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ และบ้าน ประหยดัพลังงานตัวอย่าง

ทางบริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงาน และให้ความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมแนวทางในการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานECO Home แบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในก้าวต่อไป