มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้านสนับสนุนการศึกษาและกลุ่มอาชีพธุรกิจก่อสร้าง

Posted on 21 เม.ย. 2566, 00:47 น.
...

ดร.พัชรา  ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด และ กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ประชุมหารือร่วมกับ คุณโอฬาร  จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณจินต์ฎาภัค  สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และคุณพิเชษฐ์  เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการของ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปี 2566 ร่วมกับ คุณจักรินทร์  ดำรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566  ณ  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน