มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้านให้ความรู้แก่เยาวชนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

Posted on 13 มิ.ย. 2566, 01:39 น.
...

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง  กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ บรรยายความรู้แก่นักศึกษา  โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง (HBA. Model Premium)  กิจกรรมเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต