มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้านร่วมพัฒนาอาชีวศึกษา สร้างเศรษฐกิจไทย

Posted on 21 ธ.ค. 2566, 03:29 น.
...

คุณพชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บ.มีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง 
3. บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม 
4. บริษัท ซี.อี.เอส 
5. บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จำกัด

ในงาน "อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน" เพื่อเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมถึงการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้ ในทุกภาคส่วน

🗓 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
📍  ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี