มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้านร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเครือข่ายอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Posted on 19 ก.พ. 2567, 06:57 น.
...

ดร.พชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บ.มีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด และ กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมรับสร้างบ้าน ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเครือข่ายอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมี คุณจักรินทร์ คำรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง ร่วมลงนาม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงาน บ.มีนบุรีรับสร้างบ้าน 

การลงนามดังกล่าวเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อยกระดับสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนในอนาคต