มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 390 983

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

แบบบ้านตามความต้องการ

แสดงทั้งหมด 8 แบบ จากทั้งหมด 120 แบบ

งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

ยิ้ม 9

3 2 140 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

ยิ้ม 12

2 1 100 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

ยิ้ม 13

3 2 124 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

ภวิกา

3 2 125 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

นพเก้า

3 2 141 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

มาริสา

3 2 165 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

พันธิพา

3 2 157 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

เพ็ญพิสุทธิ์

3 2 170 ตรม.