มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 390 983

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

แบบบ้านตามความต้องการ

แสดงทั้งหมด 8 แบบ จากทั้งหมด 116 แบบ

งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

สุธินี

3 2 179 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

นพิษฐา

3 2 179 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

MH-02

3 2 171 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

MH-05

3 2 180 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

กนกพร

3 2 149 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

กัญญาวีร์

2 1 128 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

ยิ้ม 1.2

2 2 0 ตรม.
งบประมาณ

2.1 - 4 ล้านบาท

ยิ้ม 5 - ปรับแบบ

4 3 0 ตรม.